ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Συμβολαιογράφοι
Αστική Επαγγελματική εταιρεία Συμβολαιογράφων με την επωνυμία Εταιρία Συμβολαιογράφων Αθανάσιος Αρ. Δράγιος - Ελένη Αρ. Δράγιου.
Περισσότερες πληροφορίες >>

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Η εταιρεία Συμβολαιογράφων ασχολείται με όλες τις υποθέσεις που απαιτούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου με ιδιαίτερη ενασχόληση:
  • στις μεταβιβάσεις ακινήτων,
  • στα προσύμφωνα και εργολαβικά συμβόλαια,
  • στις αποδοχές κληρονομίας,
  • στις συστάσεις οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών,
  • στις συστάσεις και τροποποιήσεις καταστατικών εταιρειών,
  • στη σύνταξη διαθηκών,
  • σε πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων,
  • σε διάφορες άλλες επί παγίου τέλους πράξεις.
Περισσότερες πληροφορίες >>