Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών