Αριθμός 55776 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Ηλεκτρονικής Υποβολής στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ όλων των εγγραπτέων στα Υποθηκοφυλακεία πράξεων κατά το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.2308/1995 (Α/114)» (ΦΕΚ Β3584/31.12.2014)

Σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση καθιερώνεται υποχρεωτική διαβίβαση με ευθύνη του συντάκτη τους όλων των εγγραπτέων στα βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία πράξεων, μετά, την μεταγραφή ή εγγραφή τους, κατά περίπτωση σε αυτά,  στην Κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία (Εθνικό Κτηματολόγιο και Κτηματογράφιση Ανώνυμη Εταιρεία).

Η ισχύς της απόφασης αυτής για τις εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε συμβολαιογραφικά έγγραφα αρχίζει την 21 Δεκεμβρίου 2015 και αφορά σε πράξεις που θα μεταγραφούν ή εγγραφούν μετά από αυτήν την ημερομηνία.