Δράγιος Αθανάσιος

Αθανάσιος ΔράγιοςΓεννήθηκε στις Σέρρες και αποφοίτησε από το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο BORDEAUX Ι, στη Γαλλία στον τομέα του Κοινοτικού Δικαίου «DEA DROIT COMMUNAUTAIRE».

Από τον Οκτώβριο του 1995 έως τον Μάρτιο 1996 εργάστηκε στις Βρυξέλλες στη Διεύθυνση 4 του ανταγωνισμού με πρακτική εξάσκηση (stage) σε θέματα ανταγωνισμού. Ασκησε δικηγορία στην Ελλάδα από το έτος 1993 έως το έτος 1998 και είναι συμβολαιογράφος Αθηνών, και μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΑΡ.ΔΡΑΓΙΟΥ» από το έτος 1999. Διετέλεσε μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Περιοδική έκδοση Σπουδαστηρίου Δημοσίου Δικαίου-Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών),μέλος της Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Νομική Επιθεώρηση (Τριμηνιαία έκδοση του Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών Νομικής) και μέλος της Συντακτικής Τακτικής Επιτροπής του Περιοδικού MEMOIRES & PERSPECTIVES (περιοδική έκδοση της ένωσης αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αποφοίτων του Λεοντείου Λυκείου από το έτος 2006 και από το έτος 2014 διατελεί Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.

Εκπροσώπησε ως εισηγητής τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογό Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου σε ημεδαπά και διεθνή Συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές ημερίδες. Εχουν δημοσιευθεί άρθρα του σε νομικά περιοδικά για φορολογικά θέματα , για θέματα Εμπορικού Δικαίου ,για θέματα οικογενειακού και για θέματα κληρονομικού δικαίου. Συγγραφέας μαζί με τον Βαγγέλη Μιχελινάκη του βιβλίου «Φορολογία Ακινήτων -Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία». Διετέλεσε υπεύθυνος για το πρόγραμμα «EUROPE TESTAMENTS» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καταχώρισης Διαθηκών – «A.R.E.R.T.».

Διετέλεσε μέλος της ομάδας εργασίας για τη μελέτη και υποβολή νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων και τον Κώδικα Συμβολαιογραφικής Δεοντολογίας που συστήθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης-Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαικού Ινστιτούτου Συμβολαιογραφικών Μελετών και Ερευνών (IRENE).
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκαννήσου.