Η φορολογία της κληρονομιαίας περιουσίας και των κληρονόμων στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες