Συμβολαιογράφοι

ΣυμβολαιογράφοιΗ αστική Επαγγελματική εταιρεία Συμβολαιογράφων συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1983 αρχικά με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΙΟΣ» με έδρα την Αθήνα, το καταστατικό της υποβλήθηκε στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, εγκρίθηκε με την από 10.9.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εταιρεία ενεγράφη στο ειδικό μητρώο Συμβολαιογραφικών εταιρειών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Δυνάμει του από 31.5.2007 καταστατικού έγινε τροποποίηση του αρχικού καταστατικού με την είσοδο της συμβολαιογράφου Ελένης Δράγιου στην άνω εταιρεία και την ταυτόχρονη αποχώρηση του συνταξιούχου πλέον συμβολαιογράφου Αριστείδη Δράγιου και η επωνυμία της εταιρείας διαμορφώθηκε σε «Εταιρεία Συμβολαιογράφων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΥ».

Ο Αριστείδης Αθ. Δράγιος διετέλεσε συμβολαιογράφος από το έτος 1971 μέχρι το έτος 2007.
Ο Αθανάσιος Αρ. Δράγιος είναι συμβολαιογράφος από το έτος 1999.
Η Ελένη Αρ. Δράγιου είναι συμβολαιογράφος από το έτος 2007.